Không có ảnh

(Bài 2). Tri thức Ngữ văn: Thơ trữ tình; Nhân vật trữ tình; Hình ảnh thơ; Vần thơ, nhịp điệu, nhạc điệu, đối, thi luật, thể thơ; Lỗi dùng từ và lỗi về trật tự từ trong câu (Ngữ văn 10, Kết Nối Tri Thức)

10/02/2023 Thế Kỉ 0

TRI THỨC NGỮ VĂN. Thơ là gì? – Thơ: là hình thức tổ chức ngôn từ đặc biệt, tuân theo một mô hình thi luật hoặc nhịp điệu nhất định. Mô hình này làm nổi bật mối quan hệ giữa [Đọc thêm…]