truyen-tho-nom

Truyện thơ Nôm là gì?

05/08/2022 Thế Kỉ 1

Truyện thơ Nôm. I. Truyện thơ Nôm. Truyện thơ Nôm hay Truyện Nôm thể thơ tiếng Việt viết bằng chữ Nôm (thường là thơ lục bát) để kể chuyện (trần thuật). Đây là một loại hình tự sự có khả [Đọc thêm…]