Tóm tắt ý chính do người khác trình bày (Bài 4, Ngữ Văn 7, tập 1, sách Chân trời sáng tạo).

bai-4-tom-tat-y-chinh-do-nguoi-khac-trinh-bay-sgk-ngu-van-7-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao

Nói và nghe:

TÓM TẮT Ý CHÍNH DO NGƯỜI KHÁC TRÌNH BÀY.

Câu 1. Em đã được học kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày (về đoạn văn) ở bài Tiếng nói của vạn vật. Trong bài học này, em hãy vận dụng kĩ năng đó để tóm tắt được ý chính bài văn biểu cảm do bạn mình trình bày.

Trả lời:

Bài tham khảo: Tóm tắt truyện Thánh Gióng.

– Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng.

– Gióng bỗng nhiên biết nói, nhận sứ mệnh đánh đuổi giặc xâm lược.

– Gióng được bà con giúp đỡ, lớn nhanh như thổi.

– Gióng vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt mặc giáp sắt, cầm gậy sắt đi đánh giặc.

– Thánh Gióng đánh tan giặc, để lại giáp sắt rồi cưỡi ngựa bay về trời.

– Vua nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ.

– Vua nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ.

Câu 2. Sau khi hoàn thành bản tóm tắt, em có thể sử dụng bảng kiểm để tự đánh giá bài tóm tắt của mình

Lời giải chi tiết:

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Bài tóm tắt đảm bảo thể hiện đầy đủ, chính xác phần trình bày của bạn

X

Ghi được ngắn gọn các thông tin mà người khác trình bày bằng các từ khóa, sơ đồ

X

Các ý được tóm tắt rõ ràng, mạch lạc

X

Câu 3. Em hãy nêu ít nhất hai bài học kinh nghiệm về kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày để có thể sử dụng trong cuộc sống.

Trả lời:

Bài học kinh nghiệm về kĩ năng tóm tắt ý chính:

– Tập trung lắng nghe nội dung và chú ý vào trọng tâm của bài nói.

– Ghi chép lại những ý chính.

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Soạn bài Ngữ Văn 7 (Chân Trời Sáng Tạo) – Đầy đủ, chi tiết - Theki.vn

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.