Bài thơ: Đầm Ô Loan

Đầm Ô Loan

Cánh phượng xòe ra hướng biển đông
Tưởng chừng bay vút tận trời không
Nước đùa, sóng đẩy tung huyền ảo
Đạp dãy non cao, ngước mặt trông.

Từ Xuân Lãnh 2007
(In trong tập Thưởng lãm thơ văn đương đại, nhiều tác giả, NXB Thanh niên 2010)

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.