Bài thơ: Hương bay

Hương bay

Vuốt mặt đá rêu phong
Ngó trời cười mấy thuở
Một bông hoa dại nở
Hương bay đầy hư không.

Từ Xuân Lãnh 2002
(Trích tập thơ Mắt nghìn trùng, Từ Xuân Lãnh, NXB Văn nghệ, 2004)

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.