Bài thơ: Ngõ về

Ngõ về

Sóng xô cồn bãi lên cao
Mù khơi gió đẩy trăng vào hoang sơ
Ngõ về trời đất bơ vơ
Hồn cô tịch dựng bến bờ rã riêng

Từ Xuân Lãnh – 2003

(Trích tập thơ Mắt nghìn trùng, Từ Xuân Lãnh, NXB Văn nghệ, 2004)

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.