van-ban-la-gi.png

Văn bản là gì?

23/02/2022 theki.vn 0

Văn bản là gì? 1. Khái niệm: – Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, do nhiều câu, nhiều đoạn cấu tạo thành. – Muốn tạo ra một văn bản, người nói, người viết [Đọc thêm…]