v

Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác.  Anh (Chị) hãy phân tích hai căn bệnh trên.

07/04/2022 Dương Lê 0

“Tự ti” và “tự phụ” là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác.  Anh (Chị) hãy phân tích hai căn bệnh trên. 1. Giải thích: – “Tự ti” [Đọc thêm…]