nhan-xet-ve-doan-trich-kieu-o-lau-ngung-bich-co-y-kien-cho-rang-canh-khong-don-thuan-la-buc-tranh-thien-nhien-ma-con-la-buc-tranh-tam-trang-moi-bieu-hien-cua-canh-phu-hop-voi-tung-trang-tha

Nhận xét về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích có ý kiến cho rằng: Cảnh không đơn thuần là bức tranh thiên nhiên mà còn là bức tranh tâm trạng. Mỗi biểu hiện của cảnh phù hợp với từng trạng thái của tình

Nhận xét về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích có ý kiến cho rằng: “Cảnh không đơn thuần là bức tranh thiên nhiên mà còn là bức tranh tâm trạng. Mỗi biểu hiện của cảnh phù hợp với từng [Đọc thêm…]