ve-hinh-tuong-nguoi-linh-trong-bai-tho-tay-tien-cua-quang-dung-co-y-kien-cho-rang-nguoi-linh-o-day-co-dang-dap-cua-cac-trang-si-thuo-truoc-y-kien-khac-thi-nhan-manh-hinh-tuong-nguoi-linh-mang-d

Về hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, có ý kiến cho rằng: người lính ở đây có dáng dấp của các tráng sĩ thuở trước. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: hình tượng người lính mang đậm vẻ đẹp của người chiến sĩ thời kháng chiến chống Pháp

Về hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, có ý kiến cho rằng: “người lính ở đây có dáng dấp của các tráng sĩ thuở trước”. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: “hình tượng người [Đọc thêm…]