nghi-luan-co-bao-gio-song-chay-thang-dau-em-song-luon-khuc-luon-dong-ma-toi-be-hai-cau-tho-tren-goi-cho-em-suy-nghi-gi-ve-dong-song-va-nhung-bai-hoc-cuoc-doi-rut-ra-tu-do

Nghị luận: “Có bao giờ sông chảy thẳng đâu em. Sông lượn khúc, lượn dòng mà tới bể”. Hai câu thơ trên gợi cho em suy nghĩ gì về dòng sông và những bài học cuộc đời rút ra từ đó?

Nhà thơ Vũ Quần Phương từng viết: “Có bao giờ sông chảy thẳng đâu em Sông lượn khúc, lượn dòng mà tới bể”. Hai câu thơ trên gợi cho em suy nghĩ gì về dòng sông và những bài học [Đọc thêm…]