gia-tri-cua-con-nguoi

Giá trị của con người.

20/04/2022 Dương Lê 0

Giá trị của con người. Nhà toán học Ả Rập vĩ đại Al Khawarizmi khi được hỏi về giá trị của con người, ông đã trả lời: “Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá [Đọc thêm…]