Chùm thơ về danh nhân đất Việt

Phù Đổng Thiên Vương

Chú bé hồn nhiên “mở” miệng cười
Giặc Ân một lũ “trẻ con” ơi!
Vươn vai hóa hiện oai thần tướng
Ngựa sắt “xung thiên” đánh “giặc trời”
Dẹp lũ tham tàn, quân cướp nước
Giang sơn an vững, bé rong chơi.

Từ Xuân Lãnh – 2004

Ngô Quyền

Cọc gỗ phục binh cửa Bạch Đằng
Mồ chôn Nam Hán chốn này chăng?
Tiếng hô quyết chiến quân hùng hổ
Chuyển thế trận đồ – giặc vỡ tan.

Từ Xuân Lãnh – 2004

Trưng Nữ Vương

Nợ nước thù nhà nặng cả hai
Giận quân Hán tặc quyết ra oai
Nữ Vương đâu xá tài danh tướng
Thế tất thư hùng ắt biết tay.

Từ Xuân Lãnh – 2004

Lê Đại Hành

Thập đạo hùng binh giữ nước Nam
Tướng quân quyền biến nhiếp giang san
Lên ngôi trừ loạn an thiên hạ
Chống giặc xâm lăng trấn ải quan.

Từ Xuân Lãnh – 2004

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.