Danh mục bài học Ngữ văn 6, tập 1, Cánh Diều

Danh mục bài học Ngữ văn 6, tập 1, Cánh Diều.

Bài 1. Truyện (truyền thuyết và cổ tích).

– Đọc hiểu văn bản:

  • Thánh Gióng (Truyền thuyết).
  • Thạch sanh (Truyện cổ tích).

– Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức.

– Thực hành đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm (Truyền thuyết).

– Viết: Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích.

– Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết, cổ tích.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học).

Bài 2. Thơ (Thơ lục bát).

– Đọc hiểu văn bản:

  • À ơi tay mẹ (Bình Nguyên).
  • Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương).

– Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ.

– Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam.

– Viết: Tập làm thơ lục bát.

– Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học).

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.

Bài 3. Ký (hồi ký và du ký).

– Đọc hiểu văn bản:

  • Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng).
  • Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng).

– Thực hành tiếng Việt: Từ mượn.

– Thực hành đọc hiểu: Thời thơ ấu của Honda.

– Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân.

– Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học).

Bài 4. Văn nghị luận (nghị luận văn học).

– Đọc hiểu văn bản:

  • Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ.
  • Vẻ đẹp của một bài ca dao.

– Thực hành tiếng Việt: Thành ngữ, dấu chấm phẩy.

– Thực hành đọc hiểu: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

– Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát.

– Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học).

Bài 5. Văn bản thông tin (thuật lại sự kiện theo trật tự thời gian).

– Đọc hiểu văn bản:

  • Hồ Chí Minh và tuyên ngôn Độc lập.
  • Diễn biến Chiến dich Điện Biên Phủ.

– Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ.

– Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

– Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.

– Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học).

Ôn tập và kiểm tra Học kì I.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.