Danh mục bài học Ngữ văn 6, tập 1, Cánh Diều

Danh mục bài học Ngữ văn 6, tập 1, Cánh Diều.

Bài 1. Truyện (truyền thuyết và cổ tích).

– Đọc hiểu văn bản:

  • Thánh Gióng (Truyền thuyết).
  • Thạch sanh (Truyện cổ tích).

– Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức.

– Thực hành đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm (Truyền thuyết).

– Viết: Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích.

– Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết, cổ tích.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học).

Bài 2. Thơ (Thơ lục bát).

– Đọc hiểu văn bản:

  • À ơi tay mẹ (Bình Nguyên).
  • Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương).

– Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ.

– Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam.

– Viết: Tập làm thơ lục bát.

– Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học).

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I.

Bài 3. Ký (hồi ký và du ký).

– Đọc hiểu văn bản:

  • Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng).
  • Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng).

– Thực hành tiếng Việt: Từ mượn.

– Thực hành đọc hiểu: Thời thơ ấu của Honda.

– Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân.

– Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học).

Bài 4. Văn nghị luận (nghị luận văn học).

– Đọc hiểu văn bản:

  • Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ.
  • Vẻ đẹp của một bài ca dao.

– Thực hành tiếng Việt: Thành ngữ, dấu chấm phẩy.

– Thực hành đọc hiểu: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

– Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát.

– Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học).

Bài 5. Văn bản thông tin (thuật lại sự kiện theo trật tự thời gian).

– Đọc hiểu văn bản:

  • Hồ Chí Minh và tuyên ngôn Độc lập.
  • Diễn biến Chiến dich Điện Biên Phủ.

– Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ.

– Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

– Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.

– Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.

– Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học).

Ôn tập và kiểm tra Học kì I.

Chia sẻ bài viết:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.