Đáo Đệ tứ chiến khu Chính trị bộ (Đến cục Chính trị Chiến khu IV) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

dao-de-tu-chien-khu-chinh-tri-bo-den-cuc-chinh-tri-chien-khu-iv-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Đáo Đệ tứ chiến khu Chính trị bộ (Đến cục Chính trị Chiến khu IV) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Giải quá Quảng Tây thập tam huyện,
Trú liễu thập bát cá giam phòng;
Thí vấn dư sở phạm hà tội?
Tội tại vị dân tộc tận trung!

Dịch nghĩa:

Giải khắp mười ba huyện tỉnh Quảng Tây,
Dừng chân qua mười tám nhà lao;
Thử hỏi ta phạm tội gì?
Tội tận trung với dân tộc!

Ghi chú: Cục chính trị này đóng ở Liễu Châu, là một trung tâm quân sự của Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây lúc đó.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Quảng Tây giải khắp mười ba huyện,
Mười tám nhà lao đã ở qua;
Phạm tội gì đây ? Ta thử hỏi,
Tội trung với nước, với dân à ?

(Nam Trân)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.