Đáo trưởng quan bộ (Đến dinh trưởng quan) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

dao-truong-quan-bo-den-dinh-truong-quan-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Đáo trưởng quan bộ (Đến dinh trưởng quan) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Tưởng giá nan quan thị tối hậu,
Tự do nhật tử khoái lai lâm;
Na tri hoàn hữu nan quan tại:
Ngã mẫn ưng cai giải Quế Lâm.

Dịch nghĩa:

Tưởng rằng cửa ải khó khăn này là cuối cùng,
Ngày tự do đang đến nhanh;
Ngờ đâu còn cửa ải khó khăn nữa:
Chúng tôi còn bị giải đi Quế Lâm.

Ghi chú: Quế Lâm: thủ phủ của tỉnh Quảng Tây.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Tưởng qua cửa ải này là hết,
Ngày tự do âu cũng chẳng chầy;
Nào biết gian nan còn ải nữa:
Quế Lâm còn phải giải đi ngay.

(Nam Trân)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.