Đáo trưởng quan bộ (Đến dinh trưởng quan) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

dao-truong-quan-bo-den-dinh-truong-quan-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Đáo trưởng quan bộ (Đến dinh trưởng quan) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Tưởng giá nan quan thị tối hậu,
Tự do nhật tử khoái lai lâm;
Na tri hoàn hữu nan quan tại:
Ngã mẫn ưng cai giải Quế Lâm.

Dịch nghĩa:

Tưởng rằng cửa ải khó khăn này là cuối cùng,
Ngày tự do đang đến nhanh;
Ngờ đâu còn cửa ải khó khăn nữa:
Chúng tôi còn bị giải đi Quế Lâm.

Ghi chú: Quế Lâm: thủ phủ của tỉnh Quảng Tây.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Tưởng qua cửa ải này là hết,
Ngày tự do âu cũng chẳng chầy;
Nào biết gian nan còn ải nữa:
Quế Lâm còn phải giải đi ngay.

(Nam Trân)
Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.