Đề thi học kỳ 1- Ngữ văn lớp 9

Câu 1 (3 điểm)

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Ngay tối này 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt trung ương đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:

“… Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kì đán ông, đàn bà, người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc.

Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc, xuồng, gậy gọc. Ai cũng phải ra sức chống thực dan Pháp cứu nước.

…Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thì nhất định thằng lợi về dân tộc ta!

  1. Nêu nội dung đoạn trích
  2. Phân tích tác động trong việc dùng từ cưng hô trong câu nói cảu Bác. (Chú ý so sánh: Trước năm 1945, người đứng đầu nhà nước có xưng hô với người dân mình như vậy không?)
  3. Từ lời kêu gọi của Bác, hãy nêu hành đồng cụ thể của em thể hiện lòng yêu nước bằng đoạn văn từ 2-3 câu

Câu 2 (3,0đ điểm)

Tự học là một trong những yếu tố cần thiết làm nên sự thành công torng học tập. Hãy viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về tính tự học của học sinh hiện nay.

Câu 3 (4,0 điểm)

Em hãy đóng vai người cháu kể lại những kỉ niệm tình cảm bà cháu trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.

(Bài làm có yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm)

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.