Hoan nghênh thanh niên học quân sự – Thơ văn Hồ Chí Minh

hoan-nghenh-thanh-nien-hoc-quan-su-tho-van-ho-chi-minh

Hoan nghênh thanh niên học quân sự – Thơ văn Hồ Chí Minh

Nước ta mất đã lâu rồi,
Đồng bào cực khổ, suốt đời gian nan!
Suốt đời chịu kiếp lầm than,
Sưu cao thuế nặng, cơ hàn xót xa!
Vì ai tan cửa nát nhà,
Chồng lìa vợ, con lìa cha tơi bời?
Vì ai non nước rã rời
Giống nòi sỉ nhục chơi vơi thế này?
Vì giặc Nhật, vì giặc Tây!
Thanh niên ta phải thế này gay go
Học hành không được tự do
Học mà mù tối, học cho ngu hèn
Mấy năm cặm cụi sách đèn
Học rồi cũng bỏ, tốn tiền như không
Muốn làm cũng chẳng có công
Ông tham “san rát”, thầy thông “bú đù”
Những người không muốn si ngu
Người giam Hà Nội, kẻ tù Sơn La!
Nước Nam là nước Nam ta,
Vì ai đến nỗi xót xa thế này?

*

Muốn đánh Nhật, muốn đánh Tây,
Thanh niên ta phải ra đây học hành.
Một là học việc nhà binh.
Hai là học biết tình hình người ta.
Thanh niên là chủ nước nhà
Phải cho oanh liệt mới là thanh niên.
Gan phải to, chí phải bền
Không sợ khổ, không sợ phiền mới nên
Anh em đoàn kết vững bền
Phải nghiêm kỷ luật, phải chuyên tập tành
Đối đoàn thể, phải trung thành
Phải dũng cảm, phải hy sinh mới là
Ở trong, phải rất thuận hoà
Ra ngoài, phải nhớ mình là người Nam
Phải siêng học, phải siêng làm,
Chớ cam thua bạn, không cam kém người.
Người siêng một, mình siêng mười,
Đừng cho thiên hạ chê cười thanh niên.
Mai sau học nghiệp vẹn tuyền,
Đánh Tây đuổi Nhật, giành quyền tự do.
Sự nghiệp này là rất to,
Thanh niên ta phải gắng lo, mới thành!
Việt Nam độc lập đồng minh,
Mấy lời thành thực hoan nghênh học trò!

Tháng 7-1941

Ghi chú:  Theo tư liệu của các đồng chí Vũ Anh và Lê Khánh Soa.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.