Hòn đá to – Thơ văn Hồ Chí Minh

hon-da-to-tho-van-ho-chi-minh

Hòn đá to – Thơ văn Hồ Chí Minh

Hòn đá to,
Hòn đá nặng,
Chỉ một người,
Nhắc không đặng.

Hòn đá nặng,
Hòn đá bền,
Chỉ ít người,
Nhắc không lên.

Hòn đá to,
Hòn đá nặng,
Nhiều người nhắc,
Nhắc lên đặng.

Biết đồng sức,
Biết đồng lòng,
Việc gì khó,
Làm cũng xong.
Đánh Nhật, Pháp,
Giành tự do,
Là việc khó,
Là việc to.

Nếu chúng ta
Biết đồng lòng
Thì việc đó
Quyết thành công.

Ghi chú: Đây là một bài thơ phụ đề tranh cổ động, đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 123, ngày 21-4-1942.

Nguồn:

1. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
2. Tổng tập Văn học Việt Nam (tập 38), NXB Khoa học Xã hội, 2000
3. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.