Kinh nghiệm du kích Pháp – Thơ văn Hồ Chí Minh

kinh-nghiem-du-kich-phap-tho-van-ho-chi-minh

Kinh nghiệm du kích Pháp – Thơ văn Hồ Chí Minh

Pháp gian cũng như Việt gian,
Cũng đồ bán nước, cũng quân hại nòi.

[…]

Anh hùng từ thuở thiếu niên,
Đã hăng hái lại thêm kiên quyết lòng.

[…]

Cứu Tổ quốc, cứu đồng bào,
Nhờ nơi chiến sĩ, nhờ vào toàn dân.

[…]

Công việc sát địch trừ gian,
Có chút mưu mẹo, chút gan là thành.

[…]

Không súng thì lấy ở đâu?
Lấy súng của địch, đánh đầu địch nhân.

[…]

Các chiến sĩ và nhân dân,
Như cá với nước phải gần gụi nhau.

[…]

Công nhân xe lửa anh hùng,
Ra tay phá hoại, địch càng phải kinh.

[…]

Bất kỳ sớm, tối, gần, xa,
Canh gác cẩn thận thì ta an toàn.

[…]

Quốc dân đồng lực đồng tâm,
Kháng chiến thắng lợi chắc cầm trong tay.

[…]

Khi dân đã đứng cả lên,
Thì sức tranh đấu đã bền lại to.

[…]

Phụ nữ cũng là công dân,
Trong cuộc kháng chiến gánh phần vẻ vang.

[…]

Lửa khởi nghĩa đã nổ bùng,
Bao nhiêu lực lượng vào chung một đường.

[…]

Nhờ lực lượng của toàn dân,
Thì đều thắng lợi mười phân vẹn mười.

Ghi chú: Rút ở bài “Kinh nghiệm du kích Pháp’’.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.