Mừng kênh Vôn-ga Đông hoàn thành (27-7-1952) – Thơ văn Hồ Chí Minh

mung-kenh-von-ga-dong-hoan-thanh-27-7-1952-tho-van-ho-chi-minh

Mừng kênh Vôn-ga Đông hoàn thành (27-7-1952) – Thơ văn Hồ Chí Minh

Xưa có câu:
Đào núi và đắp bể,
Luyện đá vá trời xanh,
Việc gì, dù khó mấy,
Quyết chí, ắt làm thành.

Ngày nay:
Chính sách Xtalin
Quyết xây dựng hoà bình,
Và gìn giữ hoà bình,
Tạo phúc cho dân sinh.

Cho nên:
Cuộc thi đua ái quốc
Cuốn toàn dân Xô – Liên,
Công nông và trí thức,
Phụ nữ và thanh niên,
Người người đều thi đua,
Góp sức và góp tiền.

Kết quả là:
Kênh đào Vônga – Đông,
Hôm nay mừng thành công,
Mấy xưởng điện khổng lồ
Tung điện ra khắp vùng
Kênh hơn bảy trăm dặm
Rất tiện cho giao thông,
Hăm tám triệu mẫu cát
Thành ruộng cho nhà nông.

Vì vậy:
Nước đã mạnh, thêm mạnh,
Dân đã giàu, càng giàu,
Thái bình và hạnh phúc,
Hưởng mãi muôn đời sau.

*

Nước ta đang kháng chiến
Để diệt lũ thực dân.
Khi kháng chiến thắng lợi,
Ta xây dựng dần dần.
Liên Xô đã bước trước,
Việt Nam sẽ tiến sau.
Ta ra sức thi đua,
Thành công ắt cũng mau.
Ta mừng Vônga – Đông,
Ta phất ngọn cờ hồng.

Và hô to:
Kháng chiến nhất định thắng lợi!
Kiến quốc nhất định thành công!

C.B.

Báo Nhân dân, số 69, ngày 7-8-1952.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.