Ngục đinh thiết ngã chi sĩ-đích (Lính ngục đánh cắp mất chiếc gậy của ta) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH

nguc-dinh-thiet-nga-chi-si-dich-linh-nguc-danh-cap-mat-chiec-gay-cua-ta-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Ngục đinh thiết ngã chi sĩ-đích (Lính ngục đánh cắp mất chiếc gậy của ta) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Nhất sinh chính trực hựu kiên cương,
Huề thủ đồng hành kỷ tuyết sương;
Hận bỉ gian nhân ly ngã lưỡng,
Trường giao ngã nhĩ các thê lương.

Dịch nghĩa:

Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường,
Dắt dìu nhau cùng đi đã mấy mùa sương tuyết;
Giận kẻ gian kia chia rẽ hai ta,
Khiến cho tôi và anh phải buồn thương mãi.

Ghi chú: Sĩ-đích phiên âm từ tiếng Anh stick, có nghĩa là chiếc gậy.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường,
Dìu dắt nhau đi mấy tuyết sương;
Giận kẻ gian kia gây cách biệt,
Hai ta dằng dặc nỗi buồn thương.

(Nam Trân)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.