Nhận định “Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hòa” nhằm nêu lên mặt tích cực hay hạn chế của văn hóa Việt Nam?

nhan-dinh-tinh-than-chung-cua-van-hoa-viet-nam-la-thiet-thuc-linh-hoat-dung-hoa-nham-neu-len-mat-tich-cuc-hay-han-che-cua-van-hoa-viet-nam-hay-giai-thich-ro-van-de-nay

Nhận định “Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hòa” nhằm nêu lên mặt tích cực hay hạn chế của văn hóa Việt Nam? Hãy giải thích rõ vấn đề này.

Gợi ý làm bài:

Nhận định này vừa nêu lên mặt tích cực, vừa nêu lên mặt hạn chế của văn hóa dân tộc Việt.

– Tích cực:

+ Việc tiếp thu đồng hóa những tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo nên một nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Cuộc sống của nhân dân được bình ổn, không có xung đột tôn giáo, văn hóa.

– Hạn chế:

+ Không có sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo vượt bậc.

+ Không có những cống hiến lớn lao cho nhân loại.

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.