Phân phối chương trình Ngữ văn 8, Chân trời sáng tạo (Cả năm)

phan-phoi-chuong-trinh-ngu-van-8-chan-troi-sang-tao-ca-nam

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

Tên sách: Ngữ văn 8 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Chân trời sáng tạo)

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân

HỌC KÌ 1 (72 tiết)

Bài 1: NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN YÊU (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 2 tiết;  Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc

 

Tiết 1 – Thơ 6 chữ, 7 chữ Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3, 4 – Trong lời mẹ hát
– Nhớ đồng
Tiết 5 – Những chiếc lá thơm tho Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Chái bếp
Tiếng Việt Tiết 6, 7 – Từ tượng thanh, tượng hình và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 – Làm một bài thơ 6 chữ hoặc 7 chữ Bước 3: Làm thơ; bước 4: Chỉnh sửa: Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem kết quả đến lớp chia sẻ
Tiết 10 – Viết đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ tự do Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Nói – nghe Tiết 11, 12 – Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 13 – Ôn tập. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 2: NHỮNG BÍ ẨN CỦA THẾ GIỚI TỰ NHIÊN (14 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc

 

Tiết 1, 2 – Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên  

 

 

Thực hiện trên lớp

Tiết 3, 4 – Bạn đã biết gì về sóng thần?
Tiết 5, 6 – Sao băng là gì và những điều cần biết về sao băng?
Tiết 7 – Mưa tháng Giêng Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Những điều bí ẩn trong tập tính di cư của các loài chim
Tiếng Việt Tiết 8, 9 – Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 10, 11 – Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.
Nói – nghe Tiết 12, 13 – Nghe và nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 14 – Ôn tập Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập và kiểm tra giữa kì: 3 tiết

Bài 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
  Tiết 1 – Văn bản nghị luận: bằng chứng và đánh giá chủ quan; luận đề và luận điểm Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3 – Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Tiết 4, 5 – Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu

 

Tiết 6 – Bài ca Côn Sơn Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI
Tiếng Việt Tiết 7 – Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 – Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.
Nói – nghe Tiết 10, 11 – Trình bày ý kiến về một vấn đè xã hội. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 12 – Ôn Tập. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 4: SẮC THÁI CỦA TIẾNG CƯỜI (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
 

Đọc

Tiết 1 – Truyện cười Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3, 4 – Chùm VB 1, 2: Keo kiệt
– Chùm VB 3, 4: Khoe khoang khoác lác
Tiết 5 – Lợi ích của tiếng cười Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Văn hay
 Tiếng Việt Tiết 6, 7 – Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn và Thực hành Tiếng Việt

 

Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 – Viết bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

 

Nói – nghe Tiết 10, 11 – Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 12 – Ôn tập. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 5: NHỮNG TẤN TRÒ ĐỜI (14 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
 

Đọc

Tiết 1, 2 – Hài kịch Thực hiện trên lớp
Tiết 3, 4, 5 – Ông Jourdain mặc lễ phục

 

Tiết 6, 7 – Ông Tây An Nam

 

Tiết 8, 9 – Loại vi trùng quý hiếm

 

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Cái chúc thư

 

 Tiếng Việt Tiết 10 – Trợ từ, thán từ và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 11, 12 – Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.
Nói – nghe Tiết 13 – Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 14 – Ôn tập. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

 

Ôn tập và kiểm tra cuối kì (4 tiết)

    HỌC KÌ 2 (68 tiết)

Bài 6: TÌNH YÊU TỔ QUỐC  (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc

 

Tiết 1, 2 – Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3, 4

 

– Nam quốc sơn hà
– Qua đèo Ngang
Tiết 5 – Lòng yêu nước của nhân dân ta Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Chạy giặc
 Tiếng Việt Tiết 6, 7 – Câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.
Nói nghe Tiết 10, 11 – Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người  khác Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 12 – Ôn tập Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

 

Bài 7: YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG  (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 6 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
Đọc

 

Tiết 1 – Một số đặc điểm của văn bản truyện Thực hiện trên lớp
Tiết 2,3,4

 

– Bồng chanh đỏ
– Bố của Xi-mông
Tiết 5,6 – Đảo Sơn Ca Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Tí bụi
 Tiếng Việt Tiết 7,8 – Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá trị và Thực hành Tiếng Việt Thực hiện trên lớp

 

– Nói quá, nói giảm, nói tránh và Thực hành Tiếng Việt
Viết Tiết 9,10 – Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.
Nói – nghe Tiết 11,12 – Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

 

Ôn tập Tiết 13 – Ôn tập. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

 

Ôn tập và kiểm tra giữa kì: 3 tiết

Bài 8: CÁNH CỬA MỞ RA THẾ GIỚI  (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
  Tiết 1 – Văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim Thực hiện trên lớp
Tiết 2,3 – Chuyến du hành về tuổi thơ
Tiết 4, 5 – Mẹ vắng nhà – bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh
Tiết 6 – Tình yêu sách Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Tốt-tô-chan: Khi trẻ con lớn lên trong tình yêu thương
 Tiếng Việt Tiết 7 – Thành phần biệt lập trong câu: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 – Thuyết minh giới thiệu một cuốn sách Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.
Nói – nghe Tiết 10, 11 – Trình bày, giới  thiệu về một cuốn sách Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

 

Ôn tập Tiết 12 – Ôn tập. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 9: ÂM VANG CỦA LỊCH SỬ  (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
 

Đọc

 

Tiết 1, 2 – Truyện lịch sử Thực hiện trên lớp
Tiết 3, 4 – Viên tướng trẻ và con ngựa trắng
Tiết 5, 6 – Quang Trung đại phá quân Thanh
Tiết 7 – Đại Nam quốc sử diễn ca Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
Bến Nhà Rồng năm ấy…

 

 Tiếng Việt Tiết 8 – Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 9, 10 – Kể lại một chuyến đi Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.
Nói – nghe Tiết 11, 12 – Nắm bắt nội dung chính đã trao đổi về một vấn đề đời sống, thảo luận và trình bày lại nội dung đó Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 13 – Ôn tập. Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 10: CƯỜI MÌNH, CƯỜI NGƯỜI (11 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết Ghi chú
 

Đọc

Tiết 1 – Thơ trào phúng Thực hiện trên lớp
Tiết 2, 3 – Bạn đến chơi nhà
Tiết 4, 5 – Tự trào I
Tiết 6 – Hiểu rõ bản thân Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp
– Mắng học trò dốt II
 Tiếng Việt Tiết 7 – Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ và Thực hành tiếng Việt Thực hiện trên lớp
Viết Tiết 8, 9 – Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.
Nói – nghe Tiết 10 – Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập Tiết 11 Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp
Ôn tập và kiểm tra cuối kì (4 tiết)

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.