Quan niệm của anh/ chị về một cuộc sống đầy đủ?

quan-niem-cua-anh-chi-ve-mot-cuoc-song-day-du

Quan niệm của anh/ chị về một cuộc sống đầy đủ?

1. Cuộc sống đầy đủ là gì?

+ Cuộc sống đầy đủ là khi người ta được đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, để tự cảm nhận được một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái.

2. Những  yếu  tố  tạo  nên một cuộc sống đầy đủ:

+ Mỗi con người có những nhu cầu khác nhau, một cuộc sống đầy đủ

+ Nhưng có những nhu cầu là chung cho cả nhân loại:

  • Nhu cầu sinh tồn: ăn, uống, ngủ, nghỉ,…
  • Nhu cầu cảm giác an toàn.
  • Nhu cầu giao lưu tình cảm xã hội.
  • Nhu cầu nhận thức: trí tuệ, thẩm mĩ,…
  • Nhu cầu được tôn trọng.
  • Nhu cầu thể hiện bản thân.

Tất cả các yếu tố trên sẽ đảm bảo cho một cảm giác đầy đủ trong cuộc sống.

3. Làm sao có thể đảm bảo hết tất cả các nhu cầu của con người?

– Tùy từng hoàn cảnh, các nhu cầu sẽ tự cân bằng cho nhau, nên nhiều khi, sự thiếu hụt một hoặc một vài yếu của con người. tố vẫn khiến  cho người ta có được cảm giác đủ đây.

Ví dụ: một sinh viên nghèo vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được học tập và nghiên cứu đúng lĩnh vực đam mê.

4. Giải pháp thực hiện:

+ Tôn trọng các nhu cầu cá nhân, và đảm bảo sự công bằng nhu cầu xã hội. Như vậy là tiến tới một xã hội nhân văn.

+ Mỗi con người cần biết đủ. Hạnh phúc là khi biết đủ.

5. Bài học cho bản thân:

– Biết cân bằng và lựa chọn những nhu cầu thiết yếu cho mình cảm nhận một cuộc sống hạnh phúc.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.
Bài viết cùng chủ đề: