Suy nghĩ về ý kiến của M.Gorki khuyên các nhà văn: Bạn hãy giữ lấy cái gì là riêng của mình, làm sao cho nó phát triển tự do.

ban-hay-giu-lay-cai-gi-la-rieng-cua-minh-lam-sao-cho-no-phat-trien-tu-do

Khi bàn về công việc sáng tạo nghệ thuật, M. Gorki khuyên các nhà văn: Bạn hãy giữ lấy cái gì là riêng của mình, làm sao cho nó phát triển tự do.

Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

* Hướng dẫn làm bài:

“Cái riêng của mình”: chính là dấu ấn cá nhân, nét độc đáo, mới lạ, nổi bật về tư tưởng cũng như nghệ thuật, có phẩm chất thẩm mĩ của nhà văn trong sáng tạo nghệ thuật mà ta gọi là phong cách. Phong cách mang tính ổn định, ít nhiều chịu sự chi phối của phong cách thời đại.

“Phát triển tự do”: được hiểu là phát triển không bị gò bó, trói buộc, không bị lệ thuộc, chi phối bởi người khác.

→ Câu nói khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của nét riêng, cá tính sáng tạo trong phong cách nghệ thuật của nhà văn.

2. Bàn luận.

– Nét riêng trong sáng tác biểu hiện ở cách nhìn, cách cảm thụ, giọng điệu, sự sáng tạo các yếu tố nội dung cũng như hình thức tác phẩm…

– Đặc điểm riêng trong sáng tác là dấu ấn trưởng thành về bản lĩnh nghệ thuật của tác giả và làm nên phong cách độc đáo của nhà văn.

– Nhu cầu cuộc sống nói chung, văn học nói riêng là sự xuất hiện những nhân tố mới mẻ. Nếu không có cái riêng, sự độc đáo cá nhân thì văn học nghệ thuật sẽ đơn điệu và không còn hấp dẫn nữa.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.