bai-8-kien-thuc-ngu-van-bai-8-ngu-van-10-chan-troi-sang-tao

Tri thức Ngữ văn Bài 8: Câu chuyện; cốt truyện; thông điệp; tư tưởng; nhân vật; người kể chuyện; điểm nhìn; phép chêm xen; phép liệt kê (Bài 8, Ngữ văn 10, tập 2, Chân trời sáng tạo).

30/01/2023 theki.vn 0

Kiến thức ngữ văn: CÂU CHUYỆN; CỐT TRUYỆN; THÔNG ĐIỆP; TƯ TƯỞNG; NHÂN VẬT; NGƯỜI KỂ CHUYỆN; ĐIỂM NHÌN; PHÉP CHÊM XEN; PHÉP LIỆT KÊ. Câu chuyện. – Câu chuyện là sự việc, chuỗi sự việc xảy ra trong đời [Đọc thêm…]