nghi-luan-khong-co-nhung-khau-hieu-duoc-dong-khung-tren-tuong-chung-toi-co-gang-tao-ra-nhung-khau-hieu-tu-chinh-cac-hanh-dong-cua-minh

Nghị luận: Không có những khẩu hiệu được đóng khung trên tường – chúng tôi cố gắng tạo ra những khẩu hiệu từ chính các hành động của mình

27/11/2020 Dương Lê 0

Nghị luận: “Không có những khẩu hiệu được đóng khung trên tường – chúng tôi cố gắng tạo ra những khẩu hiệu từ chính các hành động của mình” 1. Giải thích: – Khẩu hiệu là những câu văn ngắn gọn, súc [Đọc thêm…]