tinh-minh-hoa-la-gi

Tính minh họa là gì?

04/08/2022 Dương Lê 0

Tính minh họa. Tính minh họa (tiếng Nga : illiustrativnost’) còn gọi là sáng tác minh họa.Ddaay là một khái niệm ước lệ, nhằm chỉ việc sử dụng các hình thức và thủ pháp nghệ thuật của văn học để [Đọc thêm…]