vi-sao-chi-pheo-lai-giet-ba-kien

Phân tích sự ý thức về nhân phẩm của CHÍ PHÈO để làm sáng tỏ ý kiến: Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao trong truyện ngắn CHÍ PHÈO trước hết thể hiện ở khát vọng làm người của nhân vật chính.

02/12/2021 Thế Kỉ 1

Phân tích sự ý thức về nhân phẩm của CHÍ PHÈO để làm sáng tỏ ý kiến: “Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao trong truyện ngắn CHÍ PHÈO trước hết thể hiện ở khát vọng làm người của nhân [Đọc thêm…]

nghi-luan-truyen-kieu-la-khuc-ca-ve-tinh-yeu-trong-sang-la-giac-mo-tu-do-lam-chu-cuoc-doi-nhung-chu-yeu-la-tieng-khoc-xe-ruot-cho-than-phan-va-nhan-pham-con-nguoi-bi-cha-dap

Nghị luận: Truyện Kiều là khúc ca về tình yêu trong sáng, là giấc mơ tự do làm chủ cuộc đời, nhưng chủ yếu là tiếng khóc xé ruột cho thân phận và nhân phẩm con người bị chà đạp

13/03/2021 Thế Kỉ 0

Nghị luận: “Truyện Kiều là khúc ca về tình yêu trong sáng, là giấc mơ tự do làm chủ cuộc đời, nhưng chủ yếu là tiếng khóc xé ruột cho thân phận và nhân phẩm con người bị chà đạp” [Đọc thêm…]