tinh-than-doan-ket

Nhân dân ta có truyền thống đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau từ bao đời nay. Hãy viết bài nghị luận làm rõ tình thần ấy

12/09/2018 Duong Le 1

Nhân dân ta có truyền thống đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau từ bao đời nay. Hãy viết bài nghị luận làm rõ tình thần ấy. Truyền thống đoàn kết tương trợ lẫn nhau còn được biểu hiện qua các trận trong chiến tranh đầy gian nan và thử thách.