Tặng cháu Nông Thị Trưng – Thơ văn Hồ Chí Minh

tang-chau-nong-thi-trung-tho-van-ho-chi-minh

Tặng cháu Nông Thị Trưng – Thơ văn Hồ Chí Minh

Vở này ta tặng cháu yêu ta,
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là.
Mong cháu ra công mà học tập,
Mai sau cháu giúp nước non nhà.

1944

Nguồn:

1. Hồ Chí Minh – Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1970
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
3. Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.