Thao tác lập luận phân tích

thao-tac-lap-luan-phan-tich

Thao tác lập luận phân tích.

I.  Mục  đích,  yêu  cầu  của  thao  tác  lập luận phân tích.

1. Ví dụ: (SGK)

– Luận  điểm ( ý  kiến,  quan  niệm):  –  Các  luận  cứ  làm  sáng  tỏ  cho  luận  điểm:

– Thao  tác  phân  tích  kết  hợp  chặt  chẽ  với tổng hợp

⇒  Phân  tích  là  chia  nhỏ  đối  tượng  thành  các  yếu  tố  để  xem  xét  một  cách kỹ  càng  nội  dung,  hình  thức  và  mối  quan  hệ  bên  trong  cũng  như  bên  ngoài của chúng

Phân  tích  bao  giờ  cũng  gắn  liền  với  tổng hợp.

2. Mục  đích  của  phân  tích  là  làm  rõ  đặc  điểm  về  nội  dung  và  hình  thức,  cấu  trúc  và  các  mối  quan  hệ bên   trong,  bên  ngoài  của  sự  vật,  hiện  tượng, từ   đó  thấy  được  giá  trị  của  chúng.

3.  Yêu cầu của phân tích:

– Yêu  cầu:   Phân  tích  nên gắn   với  tổng  hợp để khái quát lại luận điểm đã nêu.

II. Cách phân tích

* Ví dụ 1; 2:

– Phân  tích  theo  quan  hệ  nội bộ của đối tượng:

– Phân  tích  theo  quan  hệ  nguyên nhân –  kết quả:

– Phân  tích  theo  quan  hệ  kết quả – nguyên nhân:  –  Trong  quá  trình  lập  luận  phân  tích  luôn  gắn  liền  với  khái  quát  tổng  hợp

Ví dụ 2:

– Phân  tích  theo  quan  hệ  nội bộ của đối tượng:

– Phân  tích  theo  quan  hệ  nguyên nhân –  kết quả:

⇒  Cách  phân  tích:   Chia, tách  đối   tượng  thành  các  yếu  tố  theo  những tiêu   chí,  quan  hệ  nhất định

III. LUYỆN TẬP:

1. Bài tập 1

2. Bài tập 2:

Phân  tích  vẻ  đẹp  của  ngôn  ngữ  nghệ  thuật  trong  Tự  tình II

– Nghệ  thuật  sử  dụng  từ  ngữ  giàu  hình  ảnh  và  cảm  xúa.  Chú  ý  phân  tích  các  từ  ngữ:  văng  vẳng,  trơ,  cái  hồng  nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí con con

– Nghệ  thuật  sử  dụng  từ  ngữ  trái  nghĩa :  say  –  tỉnh,  khuyết  – tròn, đi – lại

– Nghệ  thuật  sử  dụng  phép  lặp  từ  ngữ  (xuân),  phép  tăng  tiến  ( san  sẻ  –  tí  –  con  con)  Chú  ý:  Thoạt  nhìn  sự  thay  đổi  san  sẻ  –  tí  –  con  con  là  sự  giảm  dần  ( tiệm  thoái)  nhưng  ở đây  xét  về  mức  độ  cô  đơn,  sự  thiệt  thòi  về  tình  cảm  của  tác giả thì lại là tăng tiến

–  Phép đảo trật tự cú pháp trong câu 5 và 6.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.