Thơ chúc Tết năm 1945 (Ất Dậu) – Thơ văn Hồ Chí Minh

tho-chuc-tet-nam-1945-at-dau-tho-van-ho-chi-minh

Thơ chúc Tết năm 1945 (Ất Dậu) – Thơ văn Hồ Chí Minh

Tết năm mới nhà báo xin chúc:
Chúc Đồng Minh đánh “Trục” tan thây.
Bốn phương năm bắc đông tây,
Trên nền máu lửa chóng xây hoà bình.
Chúc Liên Xô hùng binh mãnh tướng
Nhắm Bá Linh thuận hướng đến mau.
Chúc Anh – Mỹ tại Tây Âu,
Nhanh chân nhẹ bước tiến sâu thêm vào.
Chúc Trung Hoa anh hào kháng chiến
Chóng đến ngày toàn diện phản công.
Chúc Anh – Mỹ tại Viễn Đông
Chiếm xong Ma-ní, đoạt vùng Đa-lây
Chúc xong thế giới đó đây,
Việt Nam độc lập, chúc ngay đồng bào.
Chúc năm nay không nao khủng bố
Sự đoàn kết củng cố hơn xưa.
Vũ trang đón lấy thời cơ
Đứng lên giết giặc trao cờ tự do
Rồi trăm họ ấm no sung sướng,
Trên thế giới được hưởng binh quyền
Nghìn thu danh vọng Tiên – Rồng.

Xuân Ất Dậu 1945

Đăng trên báo Việt Nam độc lập.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.