Tiếng Việt: Mở rộng trạng ngữ (Ngữ văn 7, Cánh Diều)

ngu-van-7-tap-1-canh-dieu

Tiếng Việt: Mở rộng trạng ngữ (Ngữ văn 7, Cánh Diều)

Câu 1. Tìm trạng ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây. Xác định danh từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm danh từ đó.

a) Với hai lần bật cung liên tiếp, chú đã bắn gục hai tên địch. (Bùi Hồng)

b) Sau nghi lễ bái tổ, hai đô thực hiện nghi thức xe đài. (Phí Trường Giang)

c) Sau hồi trống lệnh, các đội đổ thóc vào xay, giã, giần, sàng. (Hội thi thổi cơm)

Trả lời:

a)

– Trạng ngữ: Với hai lần bật cung liên tiếp.

– Danh từ trung tâm: cung

– Từ chỉ lượng ở phía trước: Với hai lần

b)

– Trạng ngữ: Sau nghi lễ bái tổ

– Danh từ trung tâm: nghi lễ bái tổ

– Phó từ chỉ thời gian: Sau

c)

– Trạng ngữ: Sau hồi trống lệnh

– Danh từ trung tâm: hồi trống lệnh

– Phó từ chỉ thời gian: Sau

Câu 2. Tìm trạng ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây. Xác định danh từ trung tâm và thành tố phụ là cụm chủ vị trong mỗi cụm danh từ đó.

a) Từ ngày công chúa bị mất tích, nhà vua vô cùng đau đớn. (Thạch Sanh)

b) Khi tiếng trống chầu vang lên, hai đô vật “mình trần đóng khố”, chân quỳ vai sánh, hai tay chắp sườn. (Phí Trường Giang)

Trả lời:

a)

– Trạng ngữ: Từ ngày công chúa bị mất tích

– Danh từ trung tâm: công chúa

– Thành tố phụ là cụm chủ vị: công chúa bị mất tích

b)

– Trạng ngữ: Khi tiếng trống chầu vang lên

– Danh từ trung tâm: tiếng trống chầu

– Thành tố phụ là cụm chủ vị: tiếng trống chầu vang lên

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.