Trần khoa viên lai thám (Khoa viên họ Trần tới thăm) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

tran-khoa-vien-lai-tham-khoa-vien-ho-tran-toi-tham-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Trần khoa viên lai thám (Khoa viên họ Trần tới thăm) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Nhất niên chỉ kiến binh hòa cảnh,
Kim nhật khan kiến nho nhã nhân;
Nhã nhân sử ngã tâm hưng phấn,
Ngã phát hắc phản lưỡng tam phân.

Dịch nghĩa:

Quanh năm chỉ thấy lính và cảnh sát,
Hôm nay mới nhìn thấy người nho nhã;
Người nho nhã khiến lòng ta phấn chấn,
Tóc ta đen trở lại hai ba phần.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

Dịch thơ:

Lính tráng tuần canh nhìn nhẵn mặt,
Hôm nay mới được gặp văn nhân;
Người trông nho nhã, ai không thích,
Mái tóc ta xanh lại mấy phần.

(Nam Trân)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.