Vãng Nam Ninh (Đi Nam Ninh) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH

vang-nam-ninh-di-nam-ninh-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Vãng Nam Ninh (Đi Nam Ninh) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Thiết thằng ngạnh thế ma thằng nhuyễn,
Bộ bộ đinh đang hoàn bộ thanh.
Tuy thị hiềm nghi gián điệp phạm,
Nghi dung khước tượng cựu công khanh.

Dịch nghĩa:

Xích sắt cứng đã thay thừng gai mềm,
Bước mỗi bước leng keng như tiếng ngọc;
Tuy là người tù bị tình nghi gián điệp,
Nhưng bộ dạng lại giống vị công khanh ngày trước.

Ghi chú: Nam Ninh, còn gọi là Ung Ninh, một huyện của tỉnh Quảng Tây.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Hôm nay xiềng xích thay dây trói,
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung;
Tuy bị tình nghi là gián điệp,
Mà sao khanh tướng vẻ ung dung.

(Nam Trân)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.