Viết đoạn văn 200 chữ bàn về trách nhiệm của công dân đối với đất nước

v

Viết đoạn văn 200 chữ bàn về trách nhiệm của công dân đối với đất nước

Xây dựng và bảo vệ tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân. Mỗi công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc là giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động. Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; lối sống trong sáng lành mạnh; đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng. Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương, đất nước. Biết phê phán những hành vi đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Trung thành với Tổ quốc; cảnh giác trước âm mưu kẻ thù; phê phán, đấu tranh những việc làm sai trái ảnh hưởng đến đất nước. Tích cực học tập rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia các hoạt động an ninh quốc phòng ở địa phương, công tác đền ơn đáp nghĩa. Tuyên truyền vận động mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc. Yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,… Tuy nhiên vẫn còn có nhiều người chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.