Vô đề (II) – HỒ CHÍ MINH

vo-de-ii-ho-chi-minh

Vô đề (II) – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Sơn kính khách lai hoa mãn địa,
Tùng lâm quân đáo điểu xung thiên.
Quân cơ quốc kế thương đàm liễu,
Huề dũng giai đồng quán thái viên.

Dịch nghĩa:

Lúc khách lại, trên đường mòn bên núi, hoa nở đầy mặt đất,
Khi bộ đội đến, trong rừng rậm, đàn chim bay vút lên trời.
Việc nước, việc quân bàn bạc xong,
Xách thùng cùng chú bé ra vườn tưới rau.

Nguồn:

1. Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, NXB Văn học, Hà Nội, 1990
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Đường non khách tới hoa đầy
Rừng sâu quân đến tung bay chim ngàn
Việc quân việc nước đã bàn
Xách bương dắt trẻ ra vườn hái rau.

(Xuân Thuỷ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.