qua-truyen-ngan-chi-pheo-hay-lam-sang-to-y-kien-nghe-thuat-khong-la-anh-trang-lua-doi-khong-nen-la-anh-trang-lua-doi-nghe-thuat-co-the-chi-la-tieng-dau-kho-kia-thoat-ra-tu-nhung-kiep-nguoi-lam

Qua truyện ngắn Chí Phèo, hãy làm sáng tỏ ý kiến: Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than (Trăng Sáng – Nam Cao)

15/02/2023 theki.vn 0

Qua truyện ngắn Chí Phèo, hãy làm sáng tỏ ý kiến: Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những [Đọc thêm…]