Dàn bài nghị luận: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội”

co-ba-dieu-trong-cuoc-doi-moi-nguoi-neu-di-qua-se-khong-lay-lai-duoc-thoi-gian-loi-noi-co-hoi

Viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về câu nói sau: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội.”


* Dàn ý:

I. Mở bài:

– Giới thiệu vấn đề nghị luận
– Trích dẫn câu nói vào.

II. Thân bài

a. Giải thích câu nói:

– Thời gian rất quý giá đối với con người bởi thời gian là vô hạn, đời người hữu hạn.

– Lời nói phản ánh nhân cách, đạo đức, lối sống, quan điểm của con người, vì vậy cần thẩn trọng khi nói.

– Cơ hội chính là cơ may, sự may mắn hiếm có giúp con người có thể thay đổi cuộc đời nếu biết nắm bắt.

⇒ Thời gian, lời nói, cơ hội là 3 điều quý giá trong cuộc đời mỗi người.

b. Bàn luận ( Phân tích – chứng minh) :

– Phải biết tận dụng, khai thác có hiệu quả quỹ thời gian, sử dụng lời nói đúng mực và nắm bắt cơ hội để hoàn thiện bản thân, học tập và làm việc tốt, thành đạt trong cuộc sống,

– Sống có lý tưởng , biết hoạch định một cách khoa học để quý trọng và sử dụng tốt quỹ thời gian, cẩn trọng trong lời nói và nắm bắt cơ hội.

– Phê phán ngay những lời nói ba hoa, không biết quý trọng thời gian, lời nói và cơ hội.

– Chứng minh: Lấy ví dụ trong thực tế

c. Bình luận:

– Câu nói ngắn gọn nhưng cô đúc, thể hiện quan niệm đúng đắn, có nghĩa giáo dục sâu sắc đối với mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ.

– Phê phán lối những lời nói ba hoa, không biết quý trọng thời gian, cơ hội.

d. Bài học:

– Cần phải cố gắng phải học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tận dụng cơ hội, sử dụng hiệu quả thời gian và lời nói, ứng xử, chuẩn bị tốt hành trang vào đời, cả về sức khỏe, kỹ năng sống, và chuyên môn, nghề nghiệp.

III. Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa, giá trị của câu nói.

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ: "Vàng có giá mà thời gian là vô giá” - Theki.vn

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.
Bài viết cùng chủ đề: