Nạn hữu nguyên chủ nhiệm L (Bạn tù L, nguyên là chủ nhiệm) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH

nan-huu-nguyen-chu-nhiem-l-ban-tu-l-nguyen-la-chu-nhiem-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Nạn hữu nguyên chủ nhiệm L (Bạn tù L, nguyên là chủ nhiệm) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Quốc gia trọng thác trấn biên thuỳ,
Hồ nãi vong công chỉ cố tư?
Thế khoáng thường tòng biên giới khứ,
Kim tiền lô lý chú tù thi.

Dịch nghĩa:

Nhà nước giao cho trọng trách coi giữ biên thuỳ,
Sao lại quên việc công, chỉ lo việc tư?
Quặng “ăngtimoan” thường tuồn qua biên giới,
Bởi thế, lò đúc tiền mới đúc ra bài thơ tù.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Quốc gia phó thác giữ biên khu,
Sao nhãng việc công, mải việc tư?
Quặng thiếc chuồn qua biên giới sạch,
Nên lò đúc bạc… đúc thơ tù.

(Nam Trân, Huệ Chi)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.