chu-nghia-hien-thuc

Chủ nghĩa hiện thực

11/08/2020 Duong Le 0

Chủ nghĩa hiện thực Chủ nghĩa hiện thực là trào lưu nghệ thuật lấy hiện thực xã hội và những vấn đề có thực của con người làm đối tượng sáng tác. Chủ nghĩa hiện thực hướng tới cung cấp [Đọc thêm…]