chu-nghia-hien-thuc

Chủ nghĩa hiện thực.

11/08/2020 Thế Kỉ 1

Chủ nghĩa hiện thực. Chủ nghĩa hiện thực (réalisme) là trào lưu nghệ thuật lấy hiện thực xã hội và những vấn đề có thực của con người làm đối tượng sáng tác. Chủ nghĩa hiện thực hướng tới cung [Đọc thêm…]