soan-bai-tam-cam

Soạn bài: Tấm Cám

03/08/2020 Thế Kỉ 0

Tấm Cám (truyện cổ tích) I. Tìm hiểu chung. 1. Truyện cổ tích. a. Khái niệm truyện cổ tích: Truyện cổ tích là loại hình tự sự dân gian, chủ yếu sử dụng yếu tố nghệ thuật kì ảo để [Đọc thêm…]