Không có ảnh

Trường thơ loạn.

15/03/2023 Thế Kỉ 0

Trường thơ loạn. Xuất phát từ Thái Dương văn đoàn thu gọn lại thành nhóm thơ Bình Định (Bàn Thành tứ hữu), từ nhóm thơ Bình Định nảy sinh Trường “thơ loạn”. So với nhiều trường nhóm khác của phong [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Tự lực văn đoàn

25/02/2023 Thế Kỉ 0

Tự lực văn đoàn Từ 1932- 1945, Tự lực văn đoàn chiếm ưu thế tuyệt đối trên văn đàn công khai, sách báo của họ in đẹp nhất, bán chạy nhất, có một ảnh hưởng nhất định trong giới trí [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Văn học viễn tưởng

24/02/2023 Thế Kỉ 0

Văn học viễn tưởng (tiếng Anh: literature fiction) là những tác phẩm văn học (chủ yếu là văn xuôi – truyện, tiểu thuyết) lấy viễn tưởng làm phương thức xây dựng hình tượng và tổ chức cốt truyện. Định nghĩa. [Đọc thêm…]