Suy nghĩ: “Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng”

“Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng”. Hãy biết quý trọng tuổi thanh xuân của mình và đừng để nó đi qua cuộc đời bạn một cách lặng lẽ.