cam-nhan-cua-anh-chi-ve-ve-dep-cua-hinh-tuong-song-da-trong-tac-pham-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan-va-hinh-tuong-song-huong-trong-tac-pham-ai-da-dat-ten-cho-don

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của hình tượng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân) và hình tượng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

03/12/2020 Duong Le 2

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của hình tượng sông Đà trong tác phẩm “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân) và hình tượng sông Hương trong tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc [Đọc thêm…]