nghi-luan-van-hoc-va-tinh-thuong-co-moi-lien-he-qua-lai-rat-mat-thiet-van-hoc-boi-dap-tinh-thuong-va-tinh-thuong-tro-thanh-nguon-goc-dong-luc-cua-van-hoc

Nghị luận: “Văn học và tình thương có mối liên hệ qua lại rất mật thiết. Văn học bồi đắp tình thương và tình thương trở thành nguồn gốc, động lực của văn học.”

06/03/2022 Thế Kỉ 0

Nghị luận: “Văn học và tình thương có mối liên hệ qua lại rất mật thiết. Văn học bồi đắp tình thương và tình thương trở thành nguồn gốc, động lực của văn học.” Mở bài. Mối quan hệ giữa [Đọc thêm…]

qua-nhung-tac-pham-van-hoc-dan-gian-hay-lam-ro-y-kien-van-hoc-lam-cho-con-nguoi-them-phong-phu-tao-kha-nang-cho-con-nguoi-lon-len-hieu-duoc-con-nguoi-nhieu-hon-m-l-kalinine

Qua những tác phẩm văn học dân gian, hãy làm rõ ý kiến: Văn học làm cho con người thêm phong phú, tạo khả năng cho con người lớn lên, hiểu được con người nhiều hơn (M.L.Kalinine)

18/03/2021 Thế Kỉ 0

Qua những tác phẩm văn học dân gian, hãy làm rõ ý kiến: “Văn học làm cho con người thêm phong phú, tạo khả năng cho con người lớn lên, hiểu được con người nhiều hơn” (M.L.Kalinine). Hướng dẫn làm [Đọc thêm…]