chuc-nang-cua-van-hoc-la-gi

Chức năng của văn học là gì?

01/02/2019 theki.vn 1

Chức năng của văn học là gì? Ba chức năng của văn chương có quan hệ khăng khít và xuyên thấu vào nhau để cùng tác động vào con ngươi. Chức năng này đồng thời biểu hiện chức năng kia và ngược lại.