cam-nghi-ve-ban-be

Cảm nghĩ về bạn bè.

05/06/2022 Dương Lê 0

Cảm nghĩ về bạn bè. Mở bài: Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta. Cuộc sống có thể không cần [Đọc thêm…]

nghi-luan-van-hoa-khong-chi-la-mot-cai-thang-giup-chung-ta-dung-lai-truoc-nhung-cai-xau-ma-van-hoa-con-vun-dap-giup-con-nguoi-thang-hoa-truoc-cai-dep-gian-tu-trung

Nghị luận: “Văn hóa không chỉ là một cái thắng giúp chúng ta dừng lại trước những cái xấu mà văn hóa còn vun đắp, giúp con người thăng hoa trước cái đẹp” (Giản Tư Trung).

19/05/2022 Dương Lê 0

Nghị luận: “Văn hóa không chỉ là một cái thắng giúp chúng ta dừng lại trước những cái xấu mà văn hóa còn vun đắp, giúp con người thăng hoa trước cái đẹp” (Giản Tư Trung). 1. Giải thích: – [Đọc thêm…]

suy-nghi-ve-loi-song-thuc-dung-cua-mot-bo-phan-thanh-nien-hien-nay

Suy nghĩ về lối sống thực dụng của một bộ phận thanh niên hiện nay.

03/05/2022 Dương Lê 0

Suy nghĩ về lối sống thực dụng của một bộ phận thanh niên hiện nay. Lối‌ ‌sống‌ ‌thực‌ ‌dụng‌ ‌là‌ ‌lối‌ ‌sống‌ ‌coi‌ ‌nặng‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌vật‌ ‌chất,‌ ‌chạy‌ ‌đua‌ ‌theo‌ ‌những‌ nhu‌ ‌cầu‌ ‌trước‌ ‌mắt,‌ ‌đặt‌ ‌lợi‌ ‌ích‌ ‌của‌ [Đọc thêm…]