dan-bai-nghi-luan-neu-khong-co-mục-dich-anh-khong-lam-duọc-dieu-gi-cả-anh-cũng-khong-lam-duọc-mọt-cai-gi-vi

Dàn bài nghị luận: Nếu không có mục đích, anh không làm được điều gì cả. Anh cũng không làm được một cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường (Điđơrô)

“Nếu không có mục đích, anh không làm được điều gì cả. Anh cũng không làm được một cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường” (Điđơrô) Anh, chị hiểu câu trên như thế nào? Câu nói đã gợi [Đọc thêm…]