truong-tho-loan

Trường thơ loạn.

15/03/2023 Cô Hiền Phương 0

Trường thơ loạn. Xuất phát từ Thái Dương văn đoàn thu gọn lại thành nhóm thơ Bình Định (Bàn Thành tứ hữu), từ nhóm thơ Bình Định nảy sinh Trường “thơ loạn”. So với nhiều trường nhóm khác của phong [Đọc thêm…]

van-hoc-vien-tuong

Văn học viễn tưởng

24/02/2023 Cô Hiền Phương 0

Văn học viễn tưởng Văn học viễn tưởng (tiếng Anh: literature fiction) là những tác phẩm văn học (chủ yếu là văn xuôi – truyện, tiểu thuyết) lấy viễn tưởng làm phương thức xây dựng hình tượng và tổ chức [Đọc thêm…]

chu-nghia-co-dien

Chủ nghĩa cổ điển.

04/08/2022 Cô Hiền Phương 0

Chủ nghĩa cổ điển. Chủ nghĩa cổ điển (tiếng Pháp: classicisme) là một phong cách nghệ thuật và khuynh hướng mỹ học trong văn nghệ châu Âu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX. Tên gọi của khuynh hướng [Đọc thêm…]